Goldcoast Nha Trang

Cập nhật thông tin về tiến độ xây dựng căn hộ Goldcoast Nha Trang do Công ty cổ phần Thanh Yến làm chủ đầu tư. Tiến độ thi công dự án Goldcoast luôn được đẩy nhanh với cường độ làm việc 3 ca/ngày. Đảm bảo thời gian bàn giao nhà vào Quý II.2019.

Chi tiết thông tin về dự án: https://thanhyenreal.com/can-ho-goldcoast-nha-trang